Kontakt

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

ul. Oleśnicka 4,

46-100 Namysłów


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000314007,

NIP 752-14-28-193, REGON 160216463,

Tel. 77 40 40 200, Fax 77 40 40 250

wysokość kapitału zakładowego spółki: 1 274 000,00 zł

kapitał wpłacony: 1 274 000,00 zł

E-mail sekretariat@zoznamyslow.pl

www.zoznamyslow.pl

Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie
37 8890 0001 0037 3885 2000 0001