NCZSA.ZP.14.2015
CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWO - KONSERWATORSKICH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2015-10-20 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-11-30 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. wykaz osób
7. oświadczenie o osobach
8. informacja o grupie kapitałowej
9. oświadczenie o podatku VAT
10. zakres obowiązków
11. wzor umowy

NCZSA.ZP.13.2015
DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Informacje o przetargu:
2015-10-12 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-10-14 - ODPOWIEDZI
ODPOWIEDZI 2
2015-10-26 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. oświadczenie o podatku VAT
8. wzór umowy po zmianach
9. cennik -zad. 1
10. cennik - zad. 2

NCZSA.ZP.12.2015
DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH- 2 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2015-09-29 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-10-02 - ZMIANA
2015-10-02 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2015-10-05 - ODPOWIEDZI
2015-10-06 - ODPOWIEDZI 2
2015-10-12 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach 02.10.2015
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik zad.1 po zmianach 02.10.2015
8. cennik - zad.2
9. oświadczenia o podatku VAT
10. wzór umowy

NCZ SA.ZP.11.2015
DOSTAWY LEKÓW ROŻNYCH ( DUŻY PAKIET)

Informacje o przetargu:
2015-09-28 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-09-29 - WYJAŚNIENIA
2015-10-01 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2015-10-01 - ODPOWIEDZI
2015-10-02 - ODPOWIEDZI 2
2015-10-12 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. oświadczenie o podatku VAT
8. cennik poz zmianach
9. wzór umowy
10. Specyfikacja po zmianach
11. cennik po zmianach 01.10.2015

NCZ SA.ZP.10.2015
ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o przetargu:
2015-09-16 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-09-29 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. wykaz narzędzi
7. informacja o grupie kapitałowej
8. wykaz samochódow
9. wykaz środkow chemicznych
10. oświadczenie o osobach
11. oświadczenie o procesach prania
12. oświadczenie o podatku VAT
13. wzor umowy

NCZSA.ZP.9.2015
DOSTAWY PLYNOW INFUZYJNYCH

Informacje o przetargu:
2015-07-29 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-07-31 - ODPOWIEDZI
2015-08-03 - ODPOWIEDZI 2
2015-08-03 - ODPOWIEDZI 3
2015-08-04 - ODPOWIEDZI 4
2015-08-07 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-09-03 - OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
2. oswiadczenie 1
3. oswiadczenie 2
4. wykaz uslug
5. informacja o grupie kapitalowej
6. oswiadczenie o podatku vat
7. cennik
8. wzor umowy
9. formularz oferty
10. wzor umowy po zmiach
11. wzor umowy -ostateczny

NCZSA.ZP.8.2015
DOSTAWY LEKÓW RÓŻNYCH - 4 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2015-07-28 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYML
2015-08-03 - ODPOWIEDZI 1
2015-08-03 - ODPOWIEDZI 2
2015-08-06 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
2. Formularz Oferty
3. cennik- zad 1
4. cennik- zad. 2
5. cennik - zad. 3
6. cennik - zad. 4
7. oswiadczenie 1
8. oświadczenie 2
9. wykaz uslug
10. inf. o grupie kapitalowej
11. oswiadczenie o podatku vat
12. wzor umowy
13. wzor umowy po zmianach

NCZSA.ZP.7.2015
DOSTAWY ANTYBIOTYKOW - 3 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2015-07-27 - OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-07-29 - ODPOWIEDZI 1
2015-07-30 - ODPOWIEDZI 2
2015-08-03 - ODPOWIEDZI 3
2015-08-03 - ODPOWIEDZI 4
2015-08-11 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. oswiadczenie
4. Oswiadczenie 2
5. wykaz uslug
6. Inf. o grupie kapitalowej
7. oswiadczenie o podatku vat
8. cennik - zad.1
9. cennik - zad. 2
10. cennik - zad. 3
11. wzor umowy
12. wzor umowy po zmianach

NCZ SA.ZP.6.2015
PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE I PRZEKAZYWANIE NA ODDZIAŁY SZPITALNE (DO KUCHENEK ODDZIAŁOWYCH) POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH BEZPOŚREDNIO PO POSIŁKACH

Informacje o przetargu:
2015-07-24 - OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-08-05 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-09-03 - OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. oswiadczenie
4. oswiadczenie 2
5. wykaz narzedzi
6. wykaz osob
7. inf. o grupie kapitalowej
8. oswiadczenie o osobach i ich uprawnieniach
9. wykaz uslug
10. oswiadczenie o podatku vat
11. wzor umowy
12. protokol
13. jadlospis- dieta podstawowa - zal 2
14. jadlospis-dieta latwostrawna -zal.3
15. jadlospis- dieta z ograniczeniem tluszczu -zal.4
16. jadlospis-dieta wrzodowa-zal.5
17. jadlospis-dieta cukrzycowa -zal.6
18. jadlospis-dieta ubogoresztkowa-zal.7
19. jadlospis-dieta bogatobialkowa -zal.8
20. jadlospis-dieta osob starszych -zal.9
21. jadlospis-dieta malegodziecka-zal.10
22. jadlospis-dieta o zmienionej konsystencji -zal. 11

BZK/23/06/15
ŚWIADCZENIE USŁUG GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Informacje o przetargu:
2015-06-24 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-09-01 - OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. SIWZ wraz z załącznikami

NCZSA.ZP.5.2015
DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO ( 13 ZADAŃ)

Informacje o przetargu:
2015-05-29 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-06-03 - ODPOWIEDZI 1
2015-06-03 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2015-06-08 - ODPOWIEDZI 2
2015-06-12 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-08-05 - OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia po zmianach 03.06.2015
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad 1
8. cennik - zad 1A
9. cennik- zad 2
10. cennik - zad 3
11. cennik - zad 3A
12. cennik -zad 4
13. cennik - zad 5
14. cennik - zad 6
15. cennik - zad 7
16. cennik - zad 7A
17. cennik - zad 8
18. cennik - zad 9
19. cennik - zad 10
20. wzór umowy pozmianach

NCZSA.ZP.4.2015
DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH - 2 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2015-04-16 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-04-22 - ODPOWIEDZI 1
2015-04-28 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-08-05 - OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz Oferty
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad 1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.3.2015
DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Informacje o przetargu:
2015-03-19 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-03-23 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-04-27 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik zad.1-nici niewchłanialna
8. cennik - zad. 2 - materiały szewne wchłanialne
9. cennik zad. 3 - staplery
10. cennik zad. 4 - memobagi
11. cennik zad. 5 - maniplery
12. projekt umowy

NCZSA.ZP.2.2015
DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA- 2 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2015-02-18 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-02-23 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2015-02-24 - ZMIANA
2015-02-24 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2015-02-24 - ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA
2015-03-09 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-03-26 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja - po zmianach
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. Wykaz usług
6. Informacja o grupie kapitałowej
7. cennik - zad.1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy

NCZ SA.ZP.1.2015
ŚWIADCZENIE USŁUG REHABILITACYJNYCH NCZ S.A.

Informacje o przetargu:
2015-02-04 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2015-02-13 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz osób
6. wykaz narzędzi
7. oświadczenie o osobach
8. informacja o grupie kapitałowej
9. projekt umowy

NCZ SA.ZO.1.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE - ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWORZONYCH PRZEZ NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2015-01-13 - ZAPYTANIE
2015-01-19 - ODPOWIEDZI
2015-01-23 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. projekt umowy
3. wykaz zakładów
4. oferta
5. projekt umowy po zmianach

BZK08/12/2014
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I OC NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o przetargu:
2014-12-08 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-12-16 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2014-12-16 - ODPOWIEDZI
2015-01-26 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Załącznik 1 do SIWZ
3. formularz ofertowy
4. Projekt umowy
5. oświadczenie 1
6. oświadczenie 2
7. oświadczenie o grupie kapitałowej
8. wykaz nieruchomości

NCZSA.ZP.19.2014
DOSTAWY PIELUCHOMAJTEK

Informacje o przetargu:
2014-10-14 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-10-16 - ODPOWIEDZI 1
2014-10-20 - ODPOWIEDZI 2
2014-11-04 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-11-25 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.18.2014
DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Informacje o przetargu:
2014-09-29 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-10-09 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-10-30 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. cennik- zad 1
4. cennik- zad. 2
5. oświadczenie 1
6. oświadczenie 2
7. wykaz
8. informacja o grupie kapitałowej
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.17.2014
DOSTAWY PIELUCHOMAJTEK

Informacje o przetargu:
2014-09-23 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-09-24 - ODPOWIEDZI 1
2014-09-26 - ODPOWIEDZI 2
2014-09-26 - ODPOWIEDZI 3
2014-10-02 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-10-10 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
2014-10-13 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. cennik
6. wykaz
7. inf o grupie kapitałowej
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.16.2014
DOSTAWY PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Informacje o przetargu:
2014-09-15 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-09-18 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2014-09-18 - ODPOWIEDZI 2
2014-09-22 - ODPOWIEDZI 3
2014-09-22 - ZMIANA
2014-09-26 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-10-17 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.15.2014
USŁUGI PRALNICZE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2014-09-11 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-09-16 - ODPOWIEDZI 1
2014-09-24 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-10-06 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. wykaz narzędzi
8. wykaz samochodów
9. wykaz środków
10. oświadczenie o osobach
11. o procesach
12. projekt umowy

NCZSA.ZP.14.2014
DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Informacje o przetargu:
2014-09-05 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-09-10 - ODPOWIEDZI 1
2014-09-10 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2014-09-11 - ODPOWIEDZI 2
2014-09-17 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-10-17 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy
9. SIWZ po zmianach

NCZSA.ZP.13.2014
DOSTAWY LEKÓW ROŻNYCH ( DUŻY PAKIET)

Informacje o przetargu:
2014-09-01 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-09-04 - ODPOWIEDZI 1
2014-09-08 - ODPOWIEDZI 2
2014-09-08 - ZMIANA
2014-09-08 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2014-09-15 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-10-10 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy
9. SIWZ po zmianach

NCZSA.ZP.12.2014
DOSTAWY LEKÓW RÓZNYCH

Informacje o przetargu:
2014-08-26 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ODPOWIEDZI 1
2014-08-29 - ODPOWIEDZI 2
2014-09-01 - ODPOWIEDZI 3
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-10-02 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. cennik- zad 1
4. cennik- zad. 2
5. cennik - zad. 3
6. cennik - zad. 4
7. oświadczenie 1
8. oświadczeni 2
9. wykaz
10. inf. o grupie kapitałowej
11. projekt umowy

NCZSA.ZP.11.2014
DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW

Informacje o przetargu:
2014-08-14 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
INFORMACJA
2014-08-20 - ODPOWIEDZI
2014-08-27 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-09-30 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. cennik
7. projekt umowy

NCZSA.ZP.10.2014
USŁUGA TRANSPORTU SZPITALNEGO DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2014-08-13 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-08-25 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-09-11 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. wykaz narzędzi
7. wykaz osób
8. oświadczenie o osobach
9. oświadczenie 7
10. inf. o grupie kapitałowej
11. projekt umowy - krew
12. projekt umowy- sanitarny
13. projekt umowy - medyczny

NCZSA.ZP.9.2014
PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE I PRZEKAZYWANIE NA ODDZIAŁY SZPITALNE (DO KUCHENEK ODDZIAŁOWYCH) POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH BEZPOŚREDNIO PO POSIŁKACH

Informacje o przetargu:
2014-07-28 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-08-04 - ODPOWIEDZI 1
2014-08-14 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-09-03 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. zał. do SIWZ
3. formularz ofertowy
4. Oświadczenie 2
5. oświadczenie 1
6. wykaz narzędzi
7. wykaz osób
8. oświadczenie o osobach
9. inf. o grupie kapitałowej
10. projekt umowy

NCZSA.ZP.8.2014
PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE I PRZEKAZYWANIE NA ODDZIAŁY SZPITALNE ( DO KUCHENEK ODDZIAŁOWYCH) POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH BEZPOŚREDNIO PO POSIŁKACH

Informacje o przetargu:
2014-07-14 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-07-17 - ZMIANA
2014-07-17 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2014-07-28 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. zał. do SIWZ
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. wykaz narzędzi
7. wykaz osób
8. informacja o grupie kapitałowej
9. formularz oferty
10. projekt umowy
11. SIWZ po zmianach

NCZSA.ZP.7.2014
DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO

Informacje o przetargu:
2014-04-28 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-05-06 - ODPOWIEDZI 1
2014-05-06 - ODPOWIEDZI 2 , ZMIANY I WYJAŚNIENIA
2014-05-06 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU PO ZMIANACH
2014-05-23 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-07-17 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. zał 5- cennik zad 1
8. zał 6- cennik zad 2
9. zał 7- cennik zad 3
10. zał. 8- cennik zad 4
11. zał 9- cennik zad 5
12. zał 10- cennik zad 6
13. zał 11- cennik zad 7
14. zał 12 - cennik zad 7a
15. zał 13- cennik zad 8
16. zał 14 - cennik zad. 9
17. zał 15 - cennik zad 10
18. projekt umowy
19. Specyfikacja po zmianach
20. Formularz ofertowy po zmianach
21. projekt umowy po zmianach
22. zał. nr 7 - cennik zadanie 3 po zmianach
23. zał. 9 - cennik zadanie nr 5 po zmianach
24. zał 16-, cennik zad. 3A

NCZ SA. ZP.6.2014
DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH - 2 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2014-04-01 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-04-07 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2014-04-08 - ZMIANA I ODPOWIEDZI 2
2014-04-08 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2014-04-15 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad 1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy
10. Specyfikacja po zmianach

NCZSA.ZP.5.2014
DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH - 2 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2014-03-19 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-03-24 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2014-03-24 - CENNIK PO ZMIANACH - ZAD.2
2014-03-24 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 2
2014-03-24 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 3
2014-04-01 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-04-25 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad 1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.4.2014
DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

Informacje o przetargu:
2014-02-20 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2014-03-03 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-03-24 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz Oferty
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.3.2014
DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DROGA PRZEWODU POKARMOWEGO

Informacje o przetargu:
2014-02-20 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2014-02-24 - DOKONYWANE ZMIANY
2014-02-24 - CENNIK PO ZMIANACH 24.02.2014
2014-02-26 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2014-03-03 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-03-24 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia
2. Formularz Oferty
3. Oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. Inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.2.2014
ŚWIADCZENIE USŁUG REHABILITACYJNYCH NCZ S.A.

Informacje o przetargu:
2014-02-11 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2014-02-20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2014-03-20 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. wykaz narzędzi
7. oświadczenie o osobach
8. informacja o grupie kapitałowej
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.1.2014
USŁUGI PSYCHOLOGA W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2014-02-10 - OGŁOSZENIE
2014-02-20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
2014-03-20 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. informacja o grupie kapitałowej
6. projekt umowy

NCZSA.ZP.29.2013
ODBIÓR , TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2013-12-20 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-12-30 - ODPOWIEDZI
2014-01-27 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz samochodów
6. inf. o grupie kapitałowej
7. wykaz zakładów
8. wykaz usług
9. oświadczenie o osobach
10. projekt umowy

NCZSA.ZP.28.2013
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2013-12-02 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-12-13 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-12-18 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Szczegółowa warunki zamówienia
3. Informacja do oceny ryzyka
4. rejestr majątku

NCZSA.ZP.27.2013
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2014-11-14 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-11-20 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-11-22 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 2
2013-12-02 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘOWANIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
2. Informacje do oceny ryzyka
3. rejestr majątku
4. szczegółowe warunki zamówienia
5. sprzęt elektroniczny powiatu po zmianach

NCZSA.ZP.26.2013
DOSTAWY LEKÓW RÓŻNYCH

Informacje o przetargu:
2013-09-25 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-09-27 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-10-01 - ZMIANA
2013-10-03 - ODPOWIEDZI 2
2013-10-03 - ZMIANA 2
2013-10-11 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-11-04 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy po zmianach

NCZSA.ZP.25.2013
DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I PIELUCHOMAJTEK

Informacje o przetargu:
2013-09-27 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2013-09-27 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-09-30 - ODPOWIEDŹ 2
2013-10-03 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-10-21 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. SIWZ po zmianach
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad.1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.24.2013
DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

Informacje o przetargu:
2013-09-20 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-10-01 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-10-23 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad.1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.23.2013
DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Informacje o przetargu:
2013-09-18 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-09-27 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-10-21 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.22.2013
DOSTAWY PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Informacje o przetargu:
2013-09-17 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-09-20 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2013-09-20 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-09-30 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-10-21 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. SIWZ po zmianach
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. informacja o grupie kapitałowej
6. projekt umowy
7. cennik - po zmianach

NCZSA.ZP.21.2013
ODBIÓR , TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2013-09-11 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2013-09-13 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-09-16 - ODPOWIEDŹ 2
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach
2. Formularz ofertowy po zmianach
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. wykaz zakładów po zmianach
8. wykaz usług
9. oświadczenie o osobach
10. formularz cenowy po zmianach
11. projekt umowy po zmianach

NCZSA.ZP.20.2013
USŁUGI PRALNICZE DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o przetargu:
2013-09-06 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-09-17 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-10-07 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. wykaz narzędzi
8. wykaz samochodów
9. wykaz środków chemicznych
10. oświadczenie o osobach
11. oświadczenie o procesach prania
12. projekt umowy

NCZSA.ZP.19.2013
DOSTAWY LEKÓW RÓŻNYCH ( 3 ZADANIA)

Informacje o przetargu:
2013-09-03 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-09-09 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-09-17 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-10-25 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWNIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. projekt umowy
8. cennik- zad.1
9. cennik- zad. 2
10. cennik- zad. 3

NCZSA.ZP.18.2013
DOSTAWY ANTYBIOTYKÓW

Informacje o przetargu:
2013-08-08 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-08-13 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-09-02 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-09-25 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWNIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz 3
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.17.2013
DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH

Informacje o przetargu:
2013-06-20 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-07-01 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-07-18 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz usług
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.16.2013
PRZYGOTOWYWANIE, DOSTARCZANIE I PRZEKAZYWANIE NA ODDZIAŁY SZPITALNE (DO KUCHENEK ODDZIAŁOWYCH) POSIŁKÓW ORAZ ODBIÓR ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH BEZPOŚREDNIO PO POSIŁKACH

Informacje o przetargu:
2013-06-03 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-06-20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-07-01 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz narzędzi
6. wykaz usług
7. wykaz osób
8. oświadczenie o osobach
9. inf. o grupie kapitałowej
10. projekt umowy

NCZSA.ZP.15.2013
DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO - II DO NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2013-05-23 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-06-10 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-07-18 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. informacja o grupie kapitałowej
6. projekt umowy

NCZSA.ZP.14.2013
DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO - II

Informacje o przetargu:
2013-05-13 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-05-17 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-05-17 - ODPOWIEDŹ 2
2013-05-23 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-07-01 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad.1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.13.2013
DOSTAWY KLEJU TKANKOWEGO DO NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o przetargu:
2013-04-15 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-04-24 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-05-29 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. informacja o grupie kapitałowej
6. projekt umowy

NCZSA.ZP.12.2013
USŁUGI CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI GOSPODARCZO- KONSERWATORSKIEJ NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o przetargu:
2013-04-12 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-04-23 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-05-13 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. zakres
6. wykaz osób
7. oświadczenie o osobach
8. informacja o grupie kapitałowej
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.11.2013
DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO

Informacje o przetargu:
2013-04-11 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-04-16 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-04-17 - ZMIANA I ODPOWIEDZI 2
2013-04-17 - OGŁOSZENIE PO ZMIANACH
2013-04-18 - ODPOWIEDZI 3
2013-05-07 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-05-07 - INF. O WYKLUCZONYCH OFERTACH
2013-05-07 - INF O ODRZUCONYCH OFERTACH
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad.1
8. cennik - zad.2
9. cennik- zad. 3
10. cennik- zad. 4
11. cennik- zad. 5
12. cennik - zad. 6
13. cennik- zad. 7
14. cennik- zad. 8
15. cennik- zad. 9
16. projekt umowy
17. specyfikacja po zmianach

NCZSA.ZP.10.2013
DOSTAWY RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH

Informacje o przetargu:
2013-04-09 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-04-15 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-04-25 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-05-21 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWNIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. inf. o grupie kapitałowej
7. cennik - zad.1
8. cennik - zad.2
9. projekt umowy

NCZSA.ZP.9.2013
DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH- 2 ZADANIA

Informacje o przetargu:
2013-03-27 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-04-02 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-04-03 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 2
2013-04-08 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-29 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Oświadczenie 2
5. wykaz świadczeń
6. oświadczenie o grupie kapitałowej
7. cennik- zał 5
8. cennik zał 6
9. projekt umowy
10. projekt umowy po zmianach

NCZSA.ZP.8.2013
DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH

Informacje o przetargu:
2013-03-21 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-03-25 - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Oświadczenie 2
5. wykaz
6. cennik - dostawy materiałów szewnych
7. informacja o grupie kapitałowej
8. projekt umowy

NCZSA.ZP.7.2013
ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH W RAMACH TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Informacje o przetargu:
2013-03-19 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-04-02 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-08 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Oświadczenie 2
5. informacja o grupie kapitałowej
6. cennik
7. wykaz narzędzi
8. wykaz osób
9. oświadczenie o osobach
10. projekt umowy

NCZ S.A. ZP. 6.2013
DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO

Informacje o przetargu:
2013-02-20 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-03-01 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-08 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. oświadczenie
3. oświadczenie 2
4. wykaz usług
5. cennik
6. Projekt Umowy
7. Formularz ofertowy

NCZ S.A. ZP. 5.2013
DOSTAWY PREPARATÓW DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

Informacje o przetargu:
2013-02-20 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-03-01 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-08 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. oświadczenie
3. oświadczenie 2
4. wykaz usług
5. cennik
6. projekt umowy
7. Formularz ofertowy

NCZ S.A. ZP. 4.2013
USŁUGA TRANSPORTU SZPITALNEGO DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2013-02-12 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-02-23 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-04-08 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Oświadczenie 2
5. wykaz narzędzi
6. wykaz usług
7. wykaz osób
8. oświadczenie o osobach
9. oświadczenie 7
10. umowa 1
11. umowa 2
12. umowa 3

NCZ S.A. ZP. 3.2013
ŚWIADCZENIA USŁUG REHABILITACYJNYCH W NAMYSŁOWSKIM CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o przetargu:
2013-02-11 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-02-20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-03-13 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie 1
4. Oświadczenie 2
5. wykaz osób
6. wykaz narzędzi
7. oświadczenie o osobach
8. projekt umowy

NCZ S.A. ZP. 2.2013
ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE Z ZAKRESU BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o przetargu:
2013-02-11 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
2013-02-15 - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
2013-02-18 - ODPOWIEDŹ 2
2013-02-20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-03-13 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. załącznik 1
4. załącznik 2
5. oświadczenie 1
6. oświadczenie 2
7. wykaz narzędzi
8. wykaz osób
9. oświadczenie o osobach
10. oświadczenie 6
11. projekt umowy
12. wzór umowy dzierżawy

NCZ S.A. ZP. 1.2013
USŁUGA TRANSPORTU SZPITALNEGO DLA NAMYSŁOWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA S.A.

Informacje o przetargu:
2012-01-23 -

Dokumenty do przetargu:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. oświadczenie
4. Oświadczenie 2
5. wykaz narzędzi
6. wykaz usług
7. wykaz osób
8. oświadczenie o osobach
9. oświadczenie 7
10. wzór umowy - krew
11. wzór umowy - sanitarny
12. wzór umowy - medyczny