Zarządzający


Prezes Zarządu - Dyrektor spółki
mgr Krzysztof Kuchczyński

 

Zastępca Prezesa Zarządu - Lekarz Naczelny Szpitala
dr n. med. Jerzy Ceglecki

 

Dyrektor ds. Administracyjnych
Wojciech Próchnicki


Główny Księgowy
mgr Teresa Czuczwara


Naczelna Pielęgniarka
mgr Elżbieta Wierzchołowska