Rada Nadzorcza NCZ S.A.

 

Uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. z dnia 27 lutego 2015r., została powołana rada nadzorcza w składzie:

 

  • Andrzej Galla - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Iwona Waszczuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  • Mirosław Wójciak - Członek Rady Nadzorczej