Oddział Medycyny Paliatywnej

 

Lekarz prowadzący: lek. med. Barbara Nogala - specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa - Krystyna Książkiewicz

Telefon: 77 40 40 226

 

Oddział dysponuje 15 łóżkami, które są wyposażone w materace przeciwodleżynowe, oraz niezbędnym sprzętem do opieki i pielęgnacji pacjentów chorych paliatywnie. 

Najczęściej są to pacjenci z chorobą nowotworową lub z odleżynami znajdujący się w terminalnym okresie życia.

Świadczymy wszechstronną całodobową opiekę nad pacjentami nieuleczalnie chorymi

 

Celem opieki paliatywnej jest:

  • zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych dolegliwości somatycznych
  • poprawa jakości życia chorych i ich rodzin
  • pielęgnacja chorych
  • wsparcie psychologiczne i duchowe dla Chorego i Rodziny
  • towarzyszenie personelu w ostatnich dniach życia Chorego

 

Oddział zaopatrzony jest w sprzęt rehabilitacyjno - pielęgnacyjny, służący do opieki nad pacjentem obłożnie chorym. 

Pomoc pacjentom niesie wyspecjalizowany w opiece hospicyjno-paliatywnej personel medyczny. Równie pomocna jest obecność psychologa i kapelana.