Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Informacje ogólne
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wykonuje całodobowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece, i którzy wymagają profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. 

Podstawowy pakiet Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych udzialanych w naszym zakładzie to:

 • Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
 • Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie zleconych badań
 • Zapewnienie zleconego transportu
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodne z zaleceniem lekarza


Sposób i tryb kierowania (procedura do pobrania) oraz niezbędne dokumenty:

Do pobranych i wypełnionych dokumentów należy dołączyć:

 • Aktualną decyzję emerytalną (ZUS, KRUS) lub inne zaświadczenie o dochodach
 • Kserokopię legitymacji emeryta lub rencisty
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Kserokopię pełnomocnictwa (w przypadku wyznaczenia pełnomocnika prawnego)

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć w budynku administracji szpitala (ul. Oleśnicka 4, budynek B, pokój 6).
O terminie przyjęcia do ZOL pacjent zostaje poinformowany telefonicznie przez Kierownika ZOL. 
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (77/ 40-40-217) lub bezpośrednio w budynku administracji szpitala (budynek B, pokój 6).