Telefony

 

Centrala telefoniczna   77 40 40 200
Izba przyjęć   77 40 40 232
     
Oddział wewnętrzny Dyżurka pielęgniarek 77 40 40 212
Oddział wewnętrzny Gabinet lekarski 77 40 40 215
Oddział wewnętrzny Telefon pacjentów 77 40 40 214
Oddział pediatryczny Dyżurka pielęgniarek 77 40 40 228
Oddział pediatryczny Gabinet lekarski 77 40 40 229
Oddział chirurgiczny Dyżurka pielęgniarek 77 40 40 218
Oddział chirurgiczny Gabinet lekarski 77 40 40 219
Oddział chirurgiczny Telefon pacjentów 77 40 40 221
Oddział urologiczny Dyżurka pielęgniarek 77 40 40 211
Oddział urologiczny Gabinet lekarski 77 40 40 209
Oddział urologiczny Telefon pacjentów 77 40 40 208
Oddział ginekologiczno-położniczy Dyżurka pielęgniarek (ginekologia) 77 40 40 201
Oddział ginekologiczno-położniczy Dyżurka pielęgniarek (położnictwo) 77 40 40 206
Oddział ginekologiczno-położniczy Gabinet lekarski 77 40 40 202
Oddział ginekologiczno-położniczy Telefon pacjentów 77 40 40 204
     
Zakład opiekuńczo-leczniczy Dyżurka pielęgniarek 77 40 20 217
Oddział medycyny paliatywnej Dyżurka pielęgniarek 77 40 20 226
Poradnia kardiologiczna Rejestracja 77 40 20 227
Poradnia ortopedyczna Rejestracja 77 40 20 227
Poradnia chirurgi ogólnej Rejestracja 77 40 20 227
Poradnia ginekologiczna   77 40 40 236
Poradnia urologiczna   77 40 40 234
Poradnia zdrowia psychicznego   77 40 40 267
     
Pracownia endoskopii   77 40 40 238
Pracownia fizjoterapii   77 40 40 231
     
Sekretariat   77 40 40 248
Fax   77 40 40 250
Księgowość Główny Księgowy 77 40 40 266
Księgowość   77 40 40 260
Dział kadr   77 40 40 259
Dział płac   77 40 40 261
Dział techniczny   77 40 40 249
Dział zamówień   77 40 40 256
Radca prawny   77 40 40 262