Izba Przyjęć

Lokalizacja:  budynek A, parter, główne wejście do budynku

Telefon:  77 40 40 232 

Pielęgniarka koordynująca: Bogusława Gońda - specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Zespół składa się z 9 pielęgniarek.

Izba Przyjęć pełni dyżur całodobowy, wyposażona jest w podstawową aparaturę medyczną, jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentem. 

Dyżur pełnią lekarze specjaliści, zatrudnione u nas pielęgniarki prezentują wysoki poziom fachowości i umiejętności oraz ciepły i pełen empatii stosunek do pacjentów. Naszym pacjentom zapewniamy pierwszą pomoc, komfort i poczucie bezpieczeństwa. 

Izba Przyjęć posiada stały dostęp do pracowni analitycznej i radiologicznej. Istnienie możliwość wykonania ekg, podstawowych badań krwi, FAST USG oraz w ramach współpracy Izba Przyjęć posiada całodobowy dostęp do pracowni rtg.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się ze skierowaniem do Szpitala - jednocześnie następuje weryfikacja uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w systemie eWUŚ
  • objęcie pacjentów doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do stanu zdrowia w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego uprzednio do hospitalizacji
  • zapewnienie transportu sanitarnego i medycznego do placówek służby zdrowia o wyższym stopniu referencyjności pacjentom, których stan zdrowia tego wymaga

 Tryby Przyjęć:

1 - planowy - ustalony wcześniej termin wykonywanych badań lub zabiegów

2 - nagły - stan zagrażający życiu, bez skierowania

3 - inne - dotyczy chorych wymagających obserwacji szpitalnej lub poszerzonej diagnostyki możliwej tylko w ramach oddziałów szpitalnych po udzieleniu im pierwszej pomocy czy zaopatrzeniu medycznym w Izbie Przyjęć. 

 

W Izbie Przyjęć przyjmowani są pacjenci:

  1. zgłaszający się na podstawie skierowania
  2. przywiezieni przez zespół Ratownictwa Medycznego
  3. zgłaszający się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wymagający natychmiastowego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. 

 Warunki lokalowe:

Izba Przyjęć dysponuje kilkoma pomieszczeniami w tym:

- miejscem do rejestracji i wydawania dokumentacji medycznej

- pomieszczeniem (izolatką) z łózkami obserwacyjnymi

- przestronną salą zabiegowo - resuscytacyjną zaopatrzoną w niezbędny sprzęt potrzebny przy czynnościach ratujących życie